index
   
  한국토양지하수환경학회 추계 학술발표회 개최 안내
  글쓴이 : 비손지오텍     날짜 : 08-06-26 14:12     조회 : 2860    
   gs_notice_article_1_1_429_1.hwp (17.0K), Down : 11, 2008-06-26 14:12:00
1.학술발표회 개최일정 : 2008. 10. 09(목)~ 10. 10(금)

2.개최장소 : 포항공과대학교

3.발표분야 : 토양과 지하수 관련 연구 분야
 ※세부내용은 첨부 참조

4.발표신청 : 2008. 7. 1(화)~ 2008. 8. 22(금)

5.논문제출 : 2008. 9. 12까지

6.발표신청 및 논문제출 방법 : 학회 홈페이지

※문의처 : 한국지하수토양환경학회 사무국(02-567-6960~1)
      학술교육위원장(이강근 교수 02-880-8161)